terug

 

 

home

stichting Accolade:

doelstelling

reageren

sponsorvrienden

links

bestuur

 

 

 

 

 

 

  Doelstelling stichting Accolade
 

Stichting Accolade stelt zich ten doel om alles wat zich voordoet rondom het sterven een volwaardige plaats in de samenleving te geven

De stichting verricht handelingen die met het bovenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

 

 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

* het exploiteren van een theehuis op begraafplaats Selwerderhof

* het uitgeven van een boek waarin op een lichte, soms luchtige en zeker toegankelijke wijze aspecten rond sterven en rouw aan bod komen, aan de hand van onderwerpen die in het theehuis zichtbaar zijn.

* het organiseren en ontwikkelen van activiteiten die een bijdrage leveren aan een goede verwerking van  de periode rond het sterven van een mens.

In de jaarverslagen leest u meer details.

jaarverslag: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009-2010