Stichting Accolade is daadwerkelijk opgericht op 23 september 2002 vanuit de behoefte om een gebouwtje op begraafplaats Selwerderhof te bestemmen als ruimte waar begraafplaatsbezoekers en nabestaanden in een passende sfeer kunnen vertoeven, desgewenst iets kunnen gebruiken, een luisterend oor vinden en informatie aantreffen die voor hen relevant kan zijn.

Hiertoe is een voorstel gedaan aan de gemeente Groningen, die positief reageerde en het gebouw gebruiksklaar heeft gemaakt. De gemeente wil geen bemoeienis hebben met invulling en exploitatie.
De exploitatie wilde de gemeente in handen geven van een rechtspersoon waarmee een gebruikersovereenkomst gesloten zou kunnen worden.
Na het onderzoeken van diverse mogelijkheden is hiervoor de stichting Accolade in het leven geroepen.

adres: Schoolholm 3, 9711 JD Groningen. tel. 050-3125150 (dinsdags)
of per mail: stichting accolade

 

terug

 

 

home

stichting Accolade:

... doelstelling

...bestuur

reageren